0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Alec Small
۴
۳
Shane McGuirk
Finished
۱۳:۲۰
Jonathan Worsley
۴
۳
Alec Small
Finished
۱۵:۴۰
David Evans
۲
۴
Andy Hamilton
Finished
۱۳:۰۵
Steve Brown
۴
۱
Jonathan Worsley
Finished
۱۳:۴۰
Andy Hamilton
۴
۰
Alec Small
Finished
۱۳:۵۵
Jonathan Worsley
۳
۴
David Evans
Finished
۱۴:۱۵
Shane McGuirk
۱
۴
Steve Brown
Finished
۱۴:۳۰
Andy Hamilton
۳
۴
Jonathan Worsley
Finished
۱۵:۰۰
Alec Small
۲
۴
Steve Brown
Finished
۱۵:۰۵
David Evans
۳
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۵:۲۵
Steve Brown
۳
۴
David Evans
Finished
۱۶:۱۵
Shane McGuirk
۰
۴
Andy Hamilton
Finished
۱۶:۲۰
Shane McGuirk
۲
۴
Jonathan Worsley
Finished
۱۶:۳۵
David Evans
۲
۴
Alec Small
Finished
۱۷:۰۵
Andy Hamilton
۴
۱
Steve Brown
Finished
۱۷:۳۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید